0
Your Cart
No products in the cart.
/
5 October 2023

Technológia 3D tlače v automobilovom vzdelávaní

00
68 Enrolled

About Course

Účelom tohto kurzu je poskytnúť študentom úvod do technológií 3D tlače, 3D tlačiarní, častí a funkcií 3D tlačiarní, materiálov na 3D tlač, techník rezania a praktických cvičení na vytváranie objektov v 3D tlačiarňach. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlboké znalosti o technológiách 3D tlače a využití 3D tlače vo vzdelávacom prostredí. Obsah kurzu tiež poskytuje študentom praktické videá na rôzne témy o technológiách 3D tlače spolu s kvízmi, ktoré umožňujú študentom otestovať si svoje znalosti o 3D tlači a po ukončení kurzu im poskytnú certifikát.

What will I learn?

 • By participating in this course, you can:
 • Get an overview of history of 3D printing technologies,
 • Learn about parts of 3D printers, materials used in 3D printers and slicing techniques for creating objects in 3D printers,
 • Increase your knowledge on use of 3D printing technologies in educational settings,
 • Practice your skills and knowledge in 3D printing technologies and receive a certificate.
 • All in all, this course will provide you with necessary knowledge and skills to get into 3D printing technologies and use this technology in educational, specifically in automotive technologies.

Course Content

ÚVOD DO TECHNOLÓGIE 3D TLAČE V AUTOMOBILOVOM VZDELÁVANÍ

 • História 3D tlače
  04:13
 • 3D tlač v automobilovej praxi
 • Využitie 3D tlače vo vzdelávacom procese
 • Možný rozvoj spôsobilosti žiaka v príprave na prax
 • Hodnotenie testov

Časti tlačiarne (mechanické časti)

Časti tlačiarne (elektrické komponenty)

TVORBA OBJEKTOV VO VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ

TECHNIKY KRÁJANIA

Využitie techník 3D tlače

Materiály na 3D tlač

Vzorka STL Kódov pre Automobilové Technické vzdelávanie

About the instructor

3D4AUTO Learning HUB is designed by the members of the 3D4AUTO Project Consortium that are experts in the field of 3D printing, Vocational Education and Teaching, Automotive Technologies and educational materials development.
4.00 (18 ratings)

8 Courses

360 students

Free
Free access this course
Durations: 6 hours
Lectures: 68
Students: Max 0
Level: Intermediate
Language: Slovenščina
Certificate: Yes

Material Includes

 • Počítač a pripojenie na internet

Requirements

 • Na účasť v tomto kurze stačia základné počítačové a digitálne zručnosti.

Audience

 • Študenti OVP, ktorí sú ochotní začať s technológiami 3D tlače,
 • Učitelia odborného vzdelávania a prípravy, najmä v oblasti automobilového priemyslu,
 • mentori OVP,
 • Študenti akéhokoľvek prostredia, ktorí sa zaujímajú o 3D tlač.